Om speiding

Om speiding

Vestre Gausdal speidergruppe er organisert under Gudbrandsdal krets av Norges Speiderforbund. Speiderbevegelsen ble startet av Lord Robert Baden-Powel i 1907 og er i dag en verdensomspennende organisasjon med medlemmer i de fleste land.

Les mer om speiding på Norges Speiderforbunds hjemmeside og i Speiderbasen:

http://www.speiding.no/om_oss/?side=om_speiding  

http://www.speiderbasen.no/?side=omspeideren