Rover

Rover

Når du har fylt 16 år kan du tas opp som Rover etter en aspirantperiode i Roverlaget. Vestre Gausdal speidergruppe har flere aktive rovere som også bidrar som ledere of forbilder for de yngre speiderne.